Κατηγορίες Προϊόντων
Το καλάθι σου

Πολιτική επιστροφών

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της Εταιρίας:

Η Εταιρία επιβαρύνεται τη χρέωση επιστροφής προϊόντων:

  1. Σε περίπτωση παράδοσης διαφορετικών προϊόντων από εκείνων που αγοράστηκαν, κατά είδος ή ποσότητα.
  2. Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το προϊόν έχει συσκευασία κατεστραμμένη, εξ’ ολοκλήρου ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της.
  3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα (εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας)  ή έλλειψη ιδιότητας.

Στις περιπτώσεις αυτές, η επιστροφή του/των προϊόντος/ων μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον πελάτη στην έδρα της εταιρίας (Γ. Περάκη 18Α, Άγιος Νικόλαος 72100, Κρήτη), είτε με αποστολή αυτού/αυτών, επιβαρυνόμενη η Εταιρία με τα έξοδα παραλαβής του, με μέσα της απολύτου επιλογής της και κατόπιν συνεννόησης του ίδιου του πελάτη με το προσωπικό του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Εταιρίας.

Στις περιπτώσεις επιστροφής με χρέωση της εταιρίας τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη για τα κινητά τηλέφωνα, και εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη για τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο, με το σύνολο των εξαρτημάτων του και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Απόδειξη Λιανικής, Τιμολόγιο) και πλήρη τη συσκευασία του. Τυχούσα καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη δικαιολογείται μόνον για λόγους ανωτέρας βίας, διαφορετικά το δικαίωμα αντικατάστασης με βάση τον παρόντα όρο χάνεται.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, θα πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση, ή αλλιώς ακύρωση της συναλλαγής εφόσον ο πελάτης δεν επιθυμεί τα παραπάνω. Για την ακύρωση της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους και αυτό θα το επιμελείται η εταιρία.
Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η Εταιρία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της Εταιρίας πλέον. Η εταιρία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προϋπάρχουσα σύμβαση.
Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το Beegadget Point», θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα όπου και πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος.

Η Εταιρία θα προχωρά σε όλες τις παραπάνω ενέργειες σε χρόνο εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος εφόσον έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από εκείνη.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ εταίρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
Ακόμη ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρία αν έκανε άλλη χρήση από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι να αποστείλει πίσω το/τα προϊόν/τα.


Δικαίωμα υπαναχώρησης:

Από αρχική υποβολή της παραγγελίας του πελάτη μέχρι και προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του/των προϊόντος/ων και μάλιστα όταν είναι πολλά στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου.
Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση.

Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε.

Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην Εταιρία το τίμημα από την Τράπεζα, η Εταιρία θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προϋπάρχουσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το Beegadget Point», θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το χώρο όπου πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος.

Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος.

Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης η δε Εταιρία δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση:
ΔΕΝ
χωρεί υπαναχώρηση σε:

  • Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας (πινέλα μακιγιάζ, ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, αποτριχωτικές/ξυριστικές/κοπτικές μηχανές κ.α.).
  • Πώληση σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση.